Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Promocja firmy za granicą
Data dodania: 2016-05-24

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zachęca przedsiębiorców do skorzystania z możliwości pozyskania dofinansowania na działania promocyjne oraz ekspansję na rynkach zagranicznych w ramach programu Go to brand.

ROZWÓJ SUWALSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FINANSOWANIE INWESYCJI - DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020
Data dodania: 2016-05-17

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat finansowania inwestycji oraz dotacji unijnych na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2016 roku w

Park Naukowo Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
parter, sala „szklana”

 

ROZWÓJ ŁOMŻYŃSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FINANSOWANIE INWESTYCJI - DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020
Data dodania: 2016-05-16

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat finansowania inwestycji oraz dotacji unijnych na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2016 roku w

Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł.Sikorskiego 166
18 - 400 Łomża
sala na parterze

 Strona 1 z 52  >>