Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Data dodania: 2016-11-30

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło nabór do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” 

Zapraszamy na Konferencję: „Innowacyjna Placówka Służby Zdrowia – Najnowsze Standardy Technologiczne i Źródła ich Finansowania”
Data dodania: 2016-10-03

          W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego oraz Partnerów  wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się
w dniach 20-21 października 2016r. w Rajgrodzie pod nazwą:
„Innowacyjna Placówka Służby Zdrowia – Najnowsze Standardy Technologiczne i Źródła ich Finansowania”.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”
Data dodania: 2016-09-16

Działasz na rynku zamówień publicznych i chcesz poznać zmiany wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

 Strona 1 z 55  >>