Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Data dodania: 2017-01-19

konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Data dodania: 2017-01-12

Ogłoszono kolejny, trzeci już nabór wniosków do konkursu Go to Brand. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Data dodania: 2017-01-02

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło nabór do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” 

 Strona 1 z 56  >>