Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Data dodania: 2017-01-26

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło nabór do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”